Заява для колективного членства

 

В Правління Громадської організації

«Асоціація «Карбон» в Україні»

 

Заява

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(назва організації, підпорядкованість, місцезнаходження, код ЄДРПОУ)

просить прийняти колективним членом Асоціації «Карбон» в Україні.

З правами та обов’язками члена Асоціації ознайомлені, мету та завдання Асоціації підтримуємо.

 

______________________

______________________

______________________                               __________________________

Керівник організації                    Печатка                                Підпис

 

                                                        «______»____________________20___ р.

                                                                                      Дата

 

Дані про організацію

 

Професійна спрямованість та інтереси організації

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Реквізити організації, що необхідні для ведення договірних відносин

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Контактні телефони, факси, електронна пошта, веб-сторінка організації

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

viagra