Заява для індивідуального членства

 

 

В Правління Громадської організації

«Асоціація «Карбон» в Україні»

 

Заява

 

Я,__________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, паспортні дані)

прошу прийняти мене членом Асоціації «Карбон» в Україні.

З правами та обов язками члена Асоціації ознайомлений(а), мету та завдання Асоціації підтримую.

 

 

 

 

                                                                  _____________________________

                                                                                     Підпис

 

                                                        «______»____________________20___ р.

                                                                                      Дата

 

Дані про кандидата

 

Місце роботи, посада

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Учені ступені та звання

Галузь професійних інтересів

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Домашня адреса

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Контактні телефони, факси, електронна пошта

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________