Анкета для науково-дослідних організацій

 

Анкета

для науково-дослідної організації

(інститути, вищі учбові заклади та ін.)

 

  1. Назва організації (повна та скорочена), поштова адреса, спеціалізація. Коли створена.
  2. Прізвище, ім’я та по-батькові, вчені ступені та звання керівника, його заступників та вченого секретаря, телефони, факси, електронні адреси, веб-сторінка організації.
  3. Назви структурних підрозділів, які займаються вуглецевою тематикою.

          3.1. Дані про керівників цих підрозділів, контактні телефони та електронна адреса;

          3.2. Кількість співробітників (в т.ч. докторів та кандидатів наук);

          3.3. Тематика, найбільш цікаві розробки, найбільш вагомі наукові публікації в вітчизняних та закордонних виданнях, мого рафії, патент та наявність впроваджених винаходів;

          3.4. Розробки, що пропонуються для реалізації;

          3.5. Приладне забезпечення наукових досліджень;

          3.6. Премії, нагороди, гранти. Ким надано, тематика.

      4. Наявність в організації дослідно-експериментального виробництва, оснащеність, номенклатура продукції.

      5. Додаткова інформація, яка є важливою для оприлюднення.