Про нас › О нас › About Us

Інформаційне повідомлення про створення

громадської організації

«Асоціація «Карбон» в Україні»

            Громадська організація «Асоціація «Карбон» в Україні» створена 7 квітня 2009 року рішенням Установчих зборів спеціалістів у галузі синтезу, модифікації та вивчення властивостей вуглецевих матеріалів. Асоціація зареєстрована Міністерством юстиції України (Свідоцтво № 0079-2009 Г.О., від 25 травня 2009 р.).

 Доцільність заснування цієї організації зумовлена стрімким розвитком у світі досліджень різних видів вуглецю. Це, зокрема, стосується створення вуглецевих наноматеріалів та їх використання як підсилюючих компонентів у полімерних композитах, металах та сплавах. Також це стосується конструювання й вивчення принципово нових елементів електронної техніки, сорбентів і каталізаторів, ефективних лікарських засобів, медичного наноінструментарію  тощо.

            Створення Асоціації «Карбон» в Україні було схвалено сесією Наукової ради з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні», яка відбулася 20 травня 2009 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України (м. Київ). Учасники сесії зазначили, що розвиток світових  досліджень в області новітніх вуглецевих матеріалів і наноматеріалів, їх входження до різних сфер промислового виробництва робить нагальним створення організації, що об’єднує та координує зусилля вчених і промисловців. Було підкреслено, що карбонові товариства або групи давно існують й успішно функціонують у більшості розвинутих країн світу. Створення такої організації в Україні сприятиме налагодженню й зміцненню контактів українських та іноземних спеціалістів у рамках даного напряму діяльності, що швидко прогресує.

            Головною метою Асоціації є консолідація діяльності вчених, промисловців і споживачів вуглецевої продукції задля синтезу, дослідження, виробництва й споживання як традиційних, так і новітніх вуглецевих матеріалів та виробів.

            Основні завдання Асоціації:

-     інформаційне забезпечення членів/учасників Асоціації;

-     проведення громадської експертизи наукових проектів, програм, технічних рішень тощо;

-   виявлення та підтримка пріорітетних наукових напрямів хімії та технології вуглецю, матеріалів і виробів на його основі;

-  проведення наукових семінарів, конференцій, навчальних заходів, видання наукових робіт з вуглецевої тематики;

-  координація наукової та технологічної діяльності з вуглецевої тематики, яка здійснюється індивідуальними (фізичними особами) й колективними (інститутами, підприємствами, іншими організаціями) членами/учасниками Асоціації.

            Передбачається, що діяльность Асоціації сприятиме практичному впровадженню наукових і технологічних розробок, а також успішній реалізації вітчизняної «вуглецевої» продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

            Установчими зборами було затверджено Статут і обрано керівні та контрольно-ревізійні органи Асоціації «Карбон» в Україні.

            Президентом Асоціації обраний Картель Микола Тимофійович, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. Обов’язки вченого секретаря Асоціації покладено на Приходька Геннадія Прохоровича, кандидата хімічних наук, провідного наукового співробітника цього ж Інституту.

            Правлінням Асоціації підготовлено звернення до фахівців, які працюють у галузях хімії, фізики і технології вуглецю та вуглецевих матеріалів. Розроблено також анкету для індивідуального та колективного членства в Асоціації.

            Запрошуємо всіх зацікавлених взяти участь у роботі Асоціації.

Правління  Асоціації «Карбон» в Україні

Звернення до діячів науки та виробництва, які працюють у галузі хімії, фізики і технології вуглецю та вуглецевих матеріалів.

Заяви  для індивідуального та колективного членства у "Асоціації "Карбон" в Україні".

Анкети для науково-дослідних , виробничих і комерційних , та благодійних і некомерційних організацій для членства у "Асоціації "Карбон" в Україні".

Свідоцтво про реєстрацію об'днання громадян .

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи .